Fagligt udvalg

 

Kredsstyrelsen har nedsat et fagligt udvalg, der arbejder for at forbedre lærernes løn- og arbejdsforhold i Slagelse kommune og på landsplan.

Arbejdet i Fagligt udvalg har i de senere år handlet meget om forhandling af vores Forståelsespapir til udmøntning af L 409 og Bilag 4. Forståelsespapiret blev udarbejdet i foråret 2014, og siden har vi kontinuerligt arbejdet med at følge udmøntningen, med at evaluere og med at forhandle med Skolechef og Skolelederforeningen i Slagelse om forbedringer af papiret.

Andre vigtige emner er:

Udbredelse af kendskab til løn og arbejdstidsregler for TR og Medlemmer.

Overenskomstmæssige forhold, hvor vi p.t. arbejder med strategi og krav frem mod næste overenskomst i foråret 2018.

Den lokale Forhåndsaftaler, som er lønaftalen der omhandler de kommunalt forhandlede løndele.

Personalepolitiske forhold og meget andet.

 

På udvalgets vegne

Anne Gade Nielsen