KREDS 54

Kreds 54


Slagelse Lærerkreds er den lokale afdeling – kreds 54 - af Danmarks Lærerforening og organisere undervisere i folkeskolen, specialundervisere for voksne samt formidlere i ernæring og sundhed.

På foreningens kontor kan du få besvaret spørgsmål og udredt problemer, der vedrører lønnen, arbejdsforholdene, pædagogiske anliggender eller medlemsforhold.

Kontoret har åbent:
Mandag-torsdag kl. 10.00-15.00
Fredag kl. 10.00-14.00

Tlf. 58 52 82 88

Kredsens formand Per Toft Haugaard, kan træffes på kredskontoret. Eller mobilnr. 26 24 88 82

Konsulent Susan Batko træffes på kredskontoret mandag til fredag.
Efter aftale også uden for kontorets åbningstider.

Sekretær Tina Pregaard Svendsen, kan træffes på kredskontoret, i kontorets åbningstider.

De øvrige medlemmer af kredsstyrelsen kan træffes efter aftale.

Kredsens mail 054@dlf.org
Formand Per Haugaard peha@dlf.org
Næstformand Lisbet Rasmussen lira@dlf.org 
Konsulent Susan Batko suba@dlf.org  
Styrelsesmedlem Klaus Kiaulen klki@dlf.org
Styrelsesmedlem Martin S. Bengtsen masb@dlf.org 
Styrelsesmedlem Stine Leschly Schultz stsl@dlf.org
Styrelsesmedlem Jacob Seersholm jsee@dlf.org
Sekretær Tina Pregaard Svendsen tipr@dlf.org