Ny forhåndsaftale for løn i Slagelse kommune

Så er der lokalløn til alle.
Slagelse lærerkreds og Slagelse kommune har indgået en ny forhåndsaftale for lokalløn gældende fra 1.4.10.

Vi mener, at vi har fået lavet en tilfredsstillende lønaftale, der indplacere alle uddannede lærere og børnehaveklasseledere 3 løntrin over den centralt aftalte løn. Tjenestemænd, der allerede er på løntrin 45, får dog ikke et løntrin men i stedet et tillæg på 6.500,-. Til gengæld bevirker en anden aftale i komplekset, at de ved overgang til pension sandsynligvis vil blive pensioneret fra løntrin 46.

Der er nu også aftalt et funktionstillæg til skolebibliotekarer.

Der er desuden aftalt et lønforløb for ikke-læreruddannede, så også de stiger i løn i forhold til antallet af år, de har været ansat i folkeskolen.  De får dog ikke den samme stigningstakt som læreruddannede.

Endelig er der afsat en mindre pulje, der kan bruges til at tilskynde ikke-læreruddannede til at færdiggøre deres lærerudddannelse.

Hele aftalen kan læses her.

Emner

Målgruppe