Generalforsamling i Slagelse Lærerkreds

Så har der været afholdt generalforsamling i Slagelse Lærerkreds
Generalforsamlingen tirsdag den 19. marts i Slagelse Lærerkreds blev afholdt med et stort fremmøde af medlemmer på Broskolen i Korsør. Der var en livlig debat med afsæt i beretningerne og vedtagelser af 2 udtalelser.
Det var fuld opbakning til såvel den mundtlige som den skriftlige beretning ligesom der var fuld opbakning til to udtalelser og kredsens indsatsområder.

Du kan læse den mundtlige beretning og andre relevante materialer fra generalforsamlingen nedenfor:

http://slagelselærerkreds.dk/kreds+54/kredsstyrelsens+arbejde/generalforsamling/generalforsamling+2013

Emner

Målgruppe