Generalforsamling i Slagelse Lærerkreds

Mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 afholdes generalforsamling.
Den årlige generalforsamling afholdes i år på Broskolen, Birkemosevej, Korsør.
I år med valg til kredsstyrelsen. Kandidater, der ønsker at opstille, har mulighed for at få trykt et valgoplæg med billede i det nummer af Kredsinformation, der udkommer op til generalforsamlingen. Man er velkommen til at ringe til Kredskontoret for at aftale et orienteringsbesøg vedr. arbejdet i kredsstyrelsen.
Oplæg og foto skal være Slagelse Lærerkreds i hænde senest onsdag den 26. februar 2014 - gerne sendt på 054@dlf.org

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest fredag den 20. marts 2014.

I pausen under generalforsamlingen er Slagelse Lærerkreds vært ved et specielt traktement kreeret af kok Gunnar Hansen, Skælskør. Af hensyn hertil bedes man tilmelde sig til sin tillidsrepræsentant senest mandag den 24. marts 2014 kl. 8.00.

Emner

Målgruppe