Forståelsespapir

Onsdag den 19. marts 2014 har Slagelse Lærerkreds, Skolelederforeningen - Slagelse og Slagelse kommune underskrevet et forståelsespapir om udmøntning af Lov409.

Forståelsespapiret indeholder en række præciseringer og formuleringer, der skal danne fundamentet og sætte retningen for implementeringen af Lov 409. Vi havde flere mere vidtgående ønsker til præciseringer end de, der er kommet med. Vi kunne bl.a. ikke komme igennem med et maksimalt undervisningstimetal, en sikring af nødvendig tid til forberedelse og efterbehandling, mulighed for hjemmearbejde og timepulje til TR og AMR.

Alligevel er det vores vurdering, at forståelsespapiret giver bedre vilkår end Lov 409 rent og purt, og med vores underskrift er vi sikret indflydelse på implementeringen og evalueringen og dermed på fremtidige ændringer og forbedringer.

Formand Per Toft Haugaard understreger, at vores underskrift på forståelsespapiret på ingen måde er udtryk for, at vi mener, at Lov 409 er et godt fundament for arbejdstiden. Lov 409 vil gøre, at alle vil opleve radikale ændringer af deres arbejdstid, der efter vores opfattelse vil forringe lærernes og børnehaveklasseledernes muligheder for at levere en ordentlig undervisning.

Læs hele forståelsespapiret her
Læs følgebrevet vedr. enighed om forståelsespapir her

Emner

Målgruppe