Lærerkalenderen

Den trykte lærerkalender udkommer ikke for næste skoleår
Som led i en række besparelser i foreningen har hovedstyrelsen besluttet ikke længere at udsende den trykte kalender til alle medlemmerne. Det skal blandt andet ses i lyset af den stigende anvendelse af elektroniske kalendere. Der udkommer således ikke en trykt lærerkalender for næste skoleår. Læs mere på folkeskolen.dk

Emner

Målgruppe