OK-18

Overenskomsten fastlægger dine løn- og ansættelsesvilkår. Den forhandles på plads med arbejdsgiverne.

En overenskomst er den aftale som fastlægger hvilke løn- og ansættelsesforhold, der gælder for de ansatte, som arbejder på det konkrete område. Den indeholder bestemmelser om fx løn, arbejdstid, barsel, ferie og pension.

Lærere med flere i folkeskolen og ved specialundervisningen for voksne er alle omfattet af en overenskomst mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC)/Danmarks Lærerforening er en del af. Desuden har vi medlemmer, der er omfattet af overenskomster med stat eller regioner.

Den gældende overenskomst er aftalt for en periode på tre år. Inden den udløber sætter parterne sig til forhandlingsbordet for at aftale en ny overenskomst for en ny periode.

Den nuværende udløber 31. marts 2018, så der skal forhandles en ny til ikrafttrædelse 1. april 2018.

Du kan i links til højre læse om hvordan overenskomstforhandlingerne forløber, samt Danmarks Lærerforeningskrav på de kommunale, regionale og statslige områder - efterhånden som de udkommer.