Ansættelse med løntilskud

Slagelse kommunes Center for Skole har indgået en partnerskabsaftale med Slagelse Jobcenter.

Aftalen indebærer, at ca. 100 personer skal ansættes med løntilskud på hele børne- og ungeområdet i 2010. Slagelse Lærerkreds har i den forbindelse i samarbejde med FOA og BUPL lavet en beskrivelse af, hvilke funktioner, man som ansat med løntilskud kan varetage i forhold til, hvilken overenskomst man ansættes under. Denne beskrivelse kan læses HER

Vi har i samme forbindelse sammen med Center for Skole lavet en lille beskrivelse og vejledning i, hvordan man på skolerne håndterer ansættelse af personer med løntilskud.
Denne vejledning kan læses HER

HR-kontoret har udarbejdet et godt lille hæfte, der beskriver, hvordan man skal forholde sig ved ansættelse af personer i specielle jobtyper. Den kan læses HER

Man er naturligvis velkommen til at henvende sig til kredskontoret for yderligere oplysninger.