KREDS 54 Generalforsamling

Ændring styrelsen 2020

Slagelse Lærerkreds afholder generalforsamling torsdag d. 20. august. Det vil I høre nærmere om, men allerede nu kan jeg oplyse, at jeg ikke genopstiller til formandsposten.

Tid til andet

Jeg har haft en spændende og interessant tid med kredsarbejdet igennem 30 år - heraf de 18 år som formand. Jeg har igennem alle årene oplevet et godt samarbejde med kredsstyrelsen, de ansatte, TR og øvrige samarbejdsparter. Men nu er det tid til at lukke det kapitel og gå på pension.

Det betyder, at der skal vælges nye medlemmer til kredsstyrelsen.

Valg til kredsstyrelsen

Alle medlemmer har mulighed for at stille op til alle valg. Lisbet Rasmussen og Jacob Seerholm har oplyst, at de stiller op til formandsposten. Stine Leschly Schultz, Klaus Kiaulen og Martin Siggaars Bengtsen genopstiller som styrelsesmedlemmer. Der er i hvert fald brug for endnu et styrelsesmedlem og for 3 suppleanter. Så tænk over om det er noget for dig, eller om du kender en, der kunne være interesseret.

Det er også muligt først at melde sit kandidatur til en given post under selve generalforsamlingen.

Den foreløbige dagsorden offentliggøres i uge 26.

Vi ses d. 20. august til generalforsamlingen.

 

Venlig hilsen

Per toft Haugaard