KREDS 54 Generalforsamling

Generalforsamling 2012

Mandag den 19. marts 2012 kl. 17. afholdt Slagelse Lærerkreds en velbesøgt generalforsamling på Nørrevangskolen i Slagelse. I år var det en valggeneralforsamling, så hele kredsstyrelsen var på valg. Der blev genvalg til alle de nuværende styrelsesmedlemmer. Se referat af generalforsamlingen.
Den mundtligt beretning blev enstemmigt vedtaget. I tilknytning til beretningen blev der vedtaget 2 udtalelser. Alt sammen kan du læse nedenfor.

Endelig dagsorden

Mundtlig beretning

Skriftlig beretning

Referat

Udtalelse om inklusion

Udtalelse om arbejdstid

Vedtægts ændringer

Årsrapport 2011

Revisionsprotokollat 2011

Revisorpåtegning