KREDS 54 Generalforsamling

Generalforsamling 2013

Tirsdag d. 19. marts 2013 afholder Slagelse Lærerkreds ordinær generalforsamling på Broskolen i Korsør kl. 17.00.

Nedenfor kan du læse endelig dagsorden samt relevante materialer om kredsens regnskab og budget.
Det foreslås, at kontingentet fastsættes til det beløb, der er betalt siden januar 2013, på 488 kr.


Endelig dagsorden

Årsrapport 2012

Revisionsprotokollat

Kredsblad generalforsamling

Mundtlig beretning

Referat

Resolution

Udtalelse