KREDS 54 Generalforsamling

Generalforsamling 2014

Mandag den 31. marts 2014 afholdt Slagelse Lærerkreds generalforsamling på Broskolen i Korsør. Nedenfor kan du læse den endelige dagsorden, relevant materiale omhandlende Slagelse Lærerkreds regnskab og budget, samt diverse bilag og udtalelser.

Endelig dagsorden

Skriftlig beretning

Årsrapport 2013

Revisionsprotokollat 2013

Mundtlig beretning

Udtalelse omkring inklusion

Lønforløb for formand

Indsatsområder

Følgende blev valg:
Formand: Per Toft Haugaard
Kongresdelegerede: Lisbet Rasmussen & Anne Gade Nielsen
Sup. for kongresdelegerede:
1. Anette Petersen
2. Leif Borregaard Hansen
3. Karin Elmhøj Pedersen
Sup. for kredsstyrelsen:
1. Stine Leschly Schultz
2. Anne Kathrine Skyum Larsen
3. Jacob Seersholm