KREDS 54 Generalforsamling

Generalforsamling 2017

Mandag den 27. marts 2017 afholdes Slagelse Lærerkreds generalforsamling på Marievangskolen i Slagelse. Nedenfor kan du - efterhånden som det udkommer - læse den foreløbige og endelige dagsorden, relevant materiale omhandlende Slagelse Lærerkreds regnskab og budget, samt diverse bilag og udtalelser.

Foreløbig dagsorden
Endelig dagsorden
Skriftlig beretning
Mundtlig beretning
Årsrapport
Protokollat
Regnskabserklæring
Intern revisionserklæring
Udtalelse vedr. 10. klasse
Udtalelse vedr. inklusion

På generalforsamling var der suppleringsvalg til 2. og 3. suppleant til kredsstyrelsen.
Som 2. suppleant blev valgt Katja Holm, Vemmelev Skole
Som 3. suppleant blev valgt Martin Strandbu Hansen, Tårnborg Skole

Valg til interne revisorer:
Kai Andersen og Claus Sønderskov blev genvalgt.
Per Rohde og Per Holm blev genvalgt som suppleanter.