KREDS 54 Generalforsamling

Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018

Mandag d. 12. marts 2018 afholdt Slagelse Lærerkreds ordinær generalforsamling på Marievangsskolen i Slagelse.

Genvalg som formand og kongresdelegerede Per Toft Haugaard.

Genvalg som kongresdelegerede Lisbet Rasmussen.

Nyvalg som kongresdelegerede Jacob Seersholm.

Valgt som suppleanter for de kongresdelegerede:

Klaus Kiaulen (128 stemmer)

Mai-Britt Andreasen (124 stemmer)

Stine Leschly Schultz (110 stemmer)

1. suppleant Kim Leidecker-Ladefoged (108 stemmer)

2. suppleant Martin S. Bengtsen (100 stemmer)

3. suppleant Stine Tange (76 stemmer)

Herunder finder du de bilag der er relevante for generalforsamlingen

Foreløbig Dagsorden

Endelig Dagsorden

Skriftlig beretning
Mundtlig beretning

Protokollat
Årsrapport
Regnskabserklæring
Intern revisionspåtegning

Udtalelse