KREDS 54 Kreds 54

Kredsstyrelsens arbejde og sammensætning

Kredsstyrelsen består af 6 generalforsamlingsvalgte medlemmer, der er ansvarlig for sagsbehandlingen og det daglige fagpolitiske arbejde i Slagelse kommune – hertil 3 suppleanter. 1. suppleanten deltager i styrelsesmøderne.

Den nuværende kredsstyrelse har følgende sammensætning:

Formand: Per Toft Haugaard ,Næstformand: Lisbet Rasmussen, Kasserer: Jacob Seersholm, Styrelsesmedlem: Klaus Kiaulen, Styrelsesmedlem: Stine Leschly Schultz, Styrelsesmedlem: Martin S. Bengtsen,  1. suppleant:

 

Kredsstyrelsens faste udvalg:

Organisationsudvalget – tager sig af organisatoriske forhold, herunder aktiviteter overfor medlemmer og TR.

Medlemmer:

Lisbet Rasmussen (formand)

Stine Leschly Schultz

Klaus Kiaulen

 

Fagligt udvalg – tager sig af forhold vedrørende lærernes faglige og tjenstlige forhold.

Medlemmer:

Jacob Seersholm (formand)

Martin Siggaard Bengtsen

Klaus Kiaulen

Per Toft Haugaard

 

Pædagogisk udvalg – tager sig af pædagogiske forhold i foreningsarbejdet.

Medlemmer:

Stine Leschly Schultz (formand)

Lisbet Rasmussen

Martin Siggaard Bengtsen

 

Arbejdsmiljøudvalget – tager sig af det fysiske- og psykiske arbejdsmiljø.

Medlemmer:

Klaus Kiaulen (formand)

Per Toft Haugaard

 

Kredsstyrelsens arbejdsområder:

Rådgivning overfor medlemmer om løn-, arbejds- og pensionsforhold. Forhandling med kommunerne. Deltagelse i diverse kommunale arbejdsgrupper. ”Arbejdsanvisning” for ledige kolleger. Samarbejdsrelationer med forvaltninger, skoleledere og andre fagforeninger. Uddannelse af tillidsrepræsentanter. Deltagelse i samarbejds- & medindflydelsesudvalg.

 

Kredsens aktiviteter: Kredsstyrelsen afholder 2 månedlige møder med alle tillidsrepræsentanter i området, hvor der dels bliver givet information fra os og foreningen, og dels bliver diskuteret større fagpolitiske eller pædagogiske emner.

I kredsen findes en aktiv pensionistfraktion.