MEDLEM

Info fra Slagelse Lærerkreds

Kredsstyrelsen holder kredsens medlemmer så godt orienteret som muligt om forhold, der har betydning for dem i relation til deres ansættelse i Slagelse Kommune.  

Vi har forskellige kommunikationskanaler, som vi bruger i forhold til, hvad der er for en information, der skal gives.

MedlemsNyt er kredsens info til medlemmerne, det udkommer ca. en gang om måneden.

Slagelse Lærerkreds har også egen Facebook side - søg under Slagelse Lærerkreds.

Kredsens kommunikationsplatform DLF InSite bruges som direkte kontakt og arkivfunktion for medlemmer, kredsstyrelsen, TR og AMR.

Endelig vil kredsstyrelsen engang imellem også udsende  andre elektroniske nyhedsbreve direkte til hvert enkelt medlem, hvis der er informationer, der haster meget.