Organisationsudvalget

Kredsstyrelsens organisationsudvalg beskæftiger sig hovedsagligt med tillidsrepræsentanternes forhold og medlemsarrangementer.

Udvalget står for planlægningen af TR-møderne og – kurset, samt Åbent medlemsarrangement, konferencer og arrangementer for mindre medlemsgrupper. 

Vi har et tæt samarbejde med TR, som er det vigtigste bindeled mellem medlemmerne og Danmarks Lærerforening. Vi vægter den gensidige information højt og sender jævnligt informationer om relevante forhold til TR og TR-suppleanterne via TR-Post. 

For at høre alle medlemsgruppe, har vi delt TR op i Netværksgrupper, der jævnligt mødes for videndeling og erfaringsudveksling. 

Formanden for organisationsudvalget er medlem af udvalget Kursusforum i Det Forpligtende Kredssamarbejde Sjælland Syd, som udover Slagelse Lærerkreds består af kredsene i Ringsted-Sorø, Næstved, Vordingborg og Lolland-Guldborgsund.

Kursusforum arrangerer fælleskurser for TR og internat for kredsstyrelserne. 

På udvalgets vegne