MEDLEM

AMR

Som arbejdsmiljørepræsentant er du en nøgleperson på din arbejdsplads.
Da du skal rådgive dine kollegaer, tilbyder vi dig diverse møder og kurser.

I AMR-håndbogen finder du redskaber og informationer, som du kan bruge i dit daglige arbejde som arbejdsmiljørepræsentant.
Slagelse Kommune udbyder, igennem MED-systemet, den lovpligtige AMR-uddannelse.

Desuden vil du jævnligt modtage skrivelser fra Slagelse Lærerkreds og DLF. Alt sendes via din mail, og det er derfor vigtigt, at vi har din korrekte mailadresse. 

I links til højre kan læse lokale aftaler mellem Slagelse Lærerkreds og Slagelse Kommune. Øverst vil du finde de centrale aftaler og generel lovgivning.

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed, som er en oplistning af arbejdsmiljørepræsentantens arbejdsopgaver.
Den kan læses her

Pixiudgave af MED aftalen

Forståelsespapir OK15 og Lov 409

Bilag 2 - Tid til AMR

Bilag 2 (nyt vindue)