Arbejdsmiljøudvalg

Arbejdsmiljøudvalg

 

Kredsstyrelsen har nedsat, et arbejdsmiljøudvalg der beskæftiger sig med, alle forhold der påvirker de ansattes arbejdsmiljø.

De lokale arbejdsmiljøgrupper er krumtappen i hele arbejdsmiljøarbejdet, og det er derfor vigtigt, at grupperne lokalt er i stand til at handle. Kredsens opgave er at understøtte det lokale arbejde.

Kredsen har et tæt samarbejde med skolernes AMR. Vi sender pr. mail relevante skrivelser ud f.eks. når ny lovgivning vedtages, opdateringer af tidligere materialer og relevante kurser, således at AMR er oplyst om nye tiltag hele tiden.

AMR indbydes i Slagelse Kommune til netværksmøder, mødernes indhold bliver lavet i et samarbejde mellem de enkelte AMR’er, Slagelse Lærerkreds og Slagelse Kommune.

Kai Kristian Andersen - Vemmelev Skole og Silvija Kazija Andersen - Storebæltskolen/kredsstyrelsen er valgt som medarbejderrepræsentant for alle AMR i Slagelse Kommunes SEKTOR MED.

Formanden for arbejdsmiljøudvalget deltager derudover i et samarbejde med de andre AMR-udvalg i lærerkredsene fra Ringsted-Sorø, Næstved, Faxe-Vordingborg og Lolland-Falster. Det er givtigt erfaringsudveksling og samarbejde med vore nabokredse.

 På udvalgets vegne