Pensionister

Pensionister

Slagelse Lærerkreds har en aktiv pensionistfraktion, og vi håber på at kunne byde dig velkommen som medlem af vores pensionistfraktion.

Ved overgang til at blive pensionist, sker der ændringer i medlemskabet af Danmarks Lærerforening. Man bliver overført til fraktion 4 og kontingentet falder betragteligt. Kontingentet fastsættes af kongressen og kredsstyrelsen. Og bliver opkrævet 1 gang om året. Dette sker i januar. Det samlede kontingent er 1224,- kr. for året 2024.

Man vil forsat modtage medlemsbladet ”Folkeskolen” og kunne deltage i Danmarks Lærerforenings pensionistarbejde.

Pensionister opnår kontingentfrihed 12 år efter det år, man når folkepensionsalderen.

Alle pensionister er meget velkomne på kredskontoret og til diverse pensionsarrangementer.

Vi arrangerer 5-6 sammenkomster på kredskontoret om året og 1 sommerudflugt i juni.

Derudover arrangerer vi en flerdages sensommertur. Der vil være en vis deltagerbetaling.

Du kan se programmet for efteråret 2024 her.

Til møderne, som er uden omkostninger for medlemmer, er der underholdning med foredrag, musik eller andet.

Julemødet afsluttes med julefrokost. 

Vi har et godt samarbejde med fraktion 4 i Ringsted-Sorø Lærerforening, Næstved Lærerkreds, Lærerkredsen Faxe-Vordingborg og Lolland-Falster Lærerforening. Vi mødes nogle gange om året og udveksler erfaringer med kredsenes aktiviteter for pensionister. 

Udvalget for fraktion 4: 

Rigmor Mehlsen

Hanne-Grethe Caspersen

Karl Sigsgaard  

Bodil Voldby Christiansen