Pensionister

Slagelse Lærerkreds har en aktiv pensionistfraktion, og vi håber på at kunne byde dig velkommen som medlem af vores pensionistfraktion.

Ved overgang til at blive pensionist, sker der ændringer med  medlemsskabet af Danmarks Lærerforening. Man bliver overført til fraktion 4, og kontingentet falder betragteligt. Fremover vil kontingentet blive opkrævet 1 gang om året, dette sker i januar. Det samlede kontingent er 1092,- kr. pr. år.
Man vil fortsat modtage medlemsbladet "Folkeskolen" og kunne deltage i Danmarks Lærerforenings centrale aktiviteter for pensionister, ligesom man er valgbar og stemmeberettiget til valg af kongresdelegerede for fraktion 4. 

Måneden man fylder 75 år bliver man kontingentfri.

Alle pensionister er meget velkomne på kredskontoret og til diverse pensionistarrangementer.

Vi arrangerer 5-6 sammenkomster om året og 1 sommerudflugt i juni.
Derudover arrangerer vi en sensommertur, i år går turen til Kosta-Kalma-Øland. 
Du kan se programmet for 2020 samt for efterårsturen Se linket til højre på denne side.

Vi har et godt samarbejde med fraktion 4 i Ringsted-Sorø Lærerforening, Næstved Lærerkreds, Lærerkredsen Faxe-Vordingborg og Lolland-Falster lærerforening. Vi afholder arrangementer sammen og kan deltage i hinandens arrangementer.


Til møderne, som er uden omkostninger for medlemmer, er der underholdning med foredrag, musik eller andet.
Julemødet afsluttes med julefrokost.

Udvalget for fraktion 4:
Rigmor Mehlsen

Hanne-Grethe Caspersen

Karl Sigsgaard


                                                          

 

Særligt for pensionister

Efterårstur 2021

Program 2021