KREDS 54

Kreds 54


Slagelse Lærerkreds er den lokale afdeling – kreds 54 - af Danmarks Lærerforening og organisere undervisere i folkeskolen, specialundervisere for voksne samt formidlere i ernæring og sundhed.

På foreningens kontor kan du få besvaret spørgsmål og udredt problemer, der vedrører lønnen, arbejdsforholdene, pædagogiske anliggender eller medlemsforhold.

Kontoret har åbent:
Mandag-torsdag kl. 09.00-15.00
Fredag kl. 09.00-12.00

Tlf. 58 52 82 88

Formand Jacob Seersholm jsee@dlf.org 

Konsulent Kenneth Nielsen kpni@dlf.org træffes på kredskontoret mandag til fredag.

Efter aftale også uden for kontorets åbningstider.

Sekretær Tina Pregaard Svendsen tipr@dlf.org, kan træffes på kredskontoret, i kontorets åbningstider.

De øvrige medlemmer af kredsstyrelsen kan træffes efter aftale.

Kredsens mail 054@dlf.org 

Næstformand Stine L. Schultz stsl@dlf.org 

Styrelsesmedlem Klaus Kiaulen klki@dlf.org

Styrelsesmedlem Silvija K. Andersen skan@dlf.org

Styrelsesmedlem Stine Tange Jørgensen sttj@dlf.org