Nyansatte

Som nyansat i den danske folkeskole er der mange forhold, man skal have sat sig ind i, og i den forbindelse er tillidsrepræsentanten på din skole en nøgleperson for dig, som du trygt kan henvende dig til.
En af tilldsrepræsentantens første opgaver er sammen med dig, at gennemgå din opgaveoversigt, din første lønseddel og tjekke din anciennetetsdato. 
Desuden vil der sansynligvis være udpeget et tutor på skolen til at hjælpe dig godt i gang.

Du er naturligvis også velkommen til at henvende dig til kredskontoret, hvis der er forhold, du mener, at vi kan være behjælpelige med.
Endelig vil vi henlede din opmærksomhed på Danmarks Lærerforenings hjemmeside, hvor der er en lang række relevante materialer og links. 

Herunder vil du finde relevante links, hvor du kan læse mere om det at starte i den danske folkeskole.

Særligt for nyansatte

Ferie

Arbejdstid kreds 54