Fagligt udvalg

 

Kredsstyrelsen har nedsat et fagligt udvalg, der arbejder for at forbedre lærernes løn- og arbejdsforhold i Slagelse kommune og på landsplan.

Arbejdet i Fagligt udvalg har i de senere år handlet meget om forhandling af vores Forståelsespapir til udmøntning af L 409 og Bilag 4. Forståelsespapiret blev udarbejdet i foråret 2014, og siden har vi kontinuerligt arbejdet med at følge udmøntningen, med at evaluere og med at forhandle med Skolechef og Skolelederforeningen i Slagelse om forbedringer af papiret.

Andre vigtige emner er:

Udbredelse af kendskab til løn og arbejdstidsregler for TR og Medlemmer.

Overenskomstmæssige forhold, hvor vi p.t. arbejder med strategi og krav frem mod en lokal arbejdstids aftale med Slagelse Kommune.

Den lokale Forhåndsaftaler, som er lønaftalen der omhandler de kommunalt forhandlede løndele.

Personalepolitiske forhold og meget andet.

 

På udvalgets vegne