Medlemsservice

På Slagelse Lærerkreds kontor kan du få besvaret spørgsmål og udredt problemer, der vedrører lønnen, arbejdsforholdene, pædagogiske anliggender eller medlemsforhold f.eks. indmeldelser og overflytninger.

Kontoret har åbent:

Mandag-torsdag kl. 09.00-15.00     Fredag kl. 09.00-12.00

Sekretær Tina Pregaard Svendsen, kan træffes på kredskontoret, i kontorets åbningstider.

Konsulent Kenneth Nielsen kan træffes på kredskontoret, i kontorets åbningstider.

For at være medlem af Slagelse Lærerkreds skal du være ansat i Slagelse Kommune eller i det område af Region Sjælland der geografisk ligger i Slagelse Kommune, efter:

  • Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne (lærere, børnehaveklasseledere, skolepsykologer, (skole)konsulenter)), eller  
  • Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for eller voksne, eller
  • Overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC's forhandlingsområde
  • Overenskomst vedrørende lærere m.fl. ved specialundervisning for børn og voksne
  • Overenskomst for ernærings- og husholdningsøkonomer

Undtaget herfra er lærere (som underviser) ansat på Autismecenter Vestsjælland, da Socialpædagogernes Landsforbund har forhandlingskompetencen for disse. Vi anbefaler derfor medlemskab hos Socialpædagogerne Midtsjælland hvis du er ansat på Autismecenteret.

Hvis du er ansat udenfor ovenstående område, men gerne vil være medlem af Slagelse Lærerkreds, skal du være opmærksom på, at den bistand og rådgivning vi kan yde dig i forhold til din ansættelse, vil være begrænset. Du er velkommen til at ringe til os og høre nærmere.

Danmarks Lærerforening har mange medlemsfordele, se her