POLITIK Aftaler

Lønaftaler

Børnehaveklasseledere, lærere, konsulenter, vejledere, og psykologer ansat under Danmarks Lærerforenings overenskomst (LC-overenskomsten) er alle omfattet af centralt aftalte grundlønsindplaceringer.
Børnehaveklasseledere og lærere er desuden omfattet af en central aftale om undervisningstillæg.

Derudover har kredsstyrelsen indgået lokale forhåndsaftaler for løn med Slagelse kommune. Disse forhåndsaftaler er gældende fra den 1.8.2014. Du kan læse forhåndsaftalen for lærere og børnehaveklasseledere i linket til højre på denne side.

Kredsstyrelsen har desuden indgået for lokal forhåndsaftale for løn for Tale/hørelærere og tale/hørekonsulenter pr. 1.8.14. Den kan du læse hele aftalen i linket til højre på denne side.

Kredsstyrelsen har vedtaget en lønpolitik, der danner grundlaget for vores forhandlinger om lokale forhåndsaftaler, men også for vores forhandlinger om lønindplacering af enkeltlærere. Vi har ligeledes vedtaget en handleplan/politik for lønindplacering af lærere med andre uddannelser end læreruddannelsen (ikke-anordningsmæssigt uddannede lærere.

Hvis du er i tvivl om, du får den rette løn, bedes du henvende dig til dig tillidsrepræsentant.

Du kan læse kredsstyrelsens lønpolitik i linket til højre på denne side.

Du kan læse kredsstyrelsens handleplan for løninplacering af nyansatte i linket til højre på denne side.

Forhåndsaftale for lærere og bhk ledere

Forhåndsaftale for lærere og konsulenter Klostermarken

Forhåndsaftale for psykologer

Forhåndsaftale for Tale-Høre samt Konsulenter

Forhåndsaftale for UU-Vejleder

Lønpolitik for lærere og bhkledere

Handleplan for nyansatte

Forhåndsaftale for CSU

Forhåndsaftale skiftende arbejdssteder