POLITIK Center for skole

MED-aftale

Den lokale Medindflydelses- og Medbestemmelsesaftale for Slagelse kommune er blevet ændret, og den nye aftale er gældende fra 1. maj 2014.

Udgangspunktet for medindflydelsen og medbestemmelsen er, at medarbejdernes medindflydelse og medbestemmelse i så stor udstrækning som muligt skal ske i personalemøder med MED-status. Der skal derfor afholdes personalemøder mindst én gang om måneden.

I forhold til den tidligere aftale, er der sket forskellige ændringer. Det anbefales, at man i alle MED-udvalg/personalemøder med MED-status grundigt læser hele aftalen igennem og får orienteret sig om, hvori ændringerne består, og hvad de betyder for arbejdet i MED-udvalg og personalemøder med MED-status.

MED-aftalen kan læses her