POLITIK Center for skole

Skolepolitik

Slagelse kommunes Børne- og ungepolitik

Den sammenhængende børne- og ungepolitik er paraplyen hen over alle indsatser rettet mod kommunens børn og unge mellem 0-18 år. Et væsentligt element i politikken er børne- og familiesynet, der klarlægger, hvordan vi som ansat i Slagelse Kommune skal møde alle børn og unge samt deres familier.

Formål

Børne- og ungepolitik bestemmer den retning kommunens institutioner, forvaltning og politikere med flere i Slagelse Kommune skal gå. Et meget væsentligt formål med børne- og ungepolitikken er at sikre, at børnene og deres familier vil opleve sammenhæng i de handlinger og beslutninger, der vedrører dem. Det skal det fælles børne- og familiesyn sikre.

Politikken skal samtidig tydeliggøre, hvordan de overordnede mål om at yde en forebyggende og tidlig indsats, rummelighed og sammenhæng skal opnås.
Du kan læse hele Børne- og ungepolitikken til højre på denne side. 

Visionsnotat

I forlængelse af Børne- og ungepolitikken har Udvalget for Børn og Unge, Læring og uddannelse udarbejdet et visionsnotat, der konkretiserer politikken yderligere. Målet er at skabe en kommune, der lever op til nutidens og fremtidens krav til en god børnekommune. Visionen er at skabe Danmarks næstbedste børnekommune.
Du kan læse hele visionsnotatet til højre på denne side.

Skolepolitik

Slagelse Byråd vedtog februar 2014 en ny skolepolitik, som er gældende for de næste 4 år. Du kan læse skolepolitikken til højre på denne side.

Børne og unge politik

Visionsnotat