ARBEJDSLIV Arbejdsmiljø

Når klokken ringer

Når klokken ringer.... En branchevejledning om risikomomenter i undervisningen. Udgivet af Branchearbejdsmiljørådet for Undervisning & Forskning.

Branchearbejdsmiljørådet for Undervisning & Forskning, der består af parterne inder for branchen, har i enighed udarbejdet denne vejledning om risikomomenter i undervisningen på grundskoleniveau. Vejledningen er således arbejdsgiver- og arbejdstagersidens fælles præcisering af standarden på faglokaler mv.

Branchevejledningens formål er at oplyse om myndighedskrav, normer, standarder og god kutyme, således at denne vejledning kan blive et opslagsværk for alle lærere, der udfører risikobetonede aktivitere og/eller arbejder i lokaler, hvortil der stilles særlige krav.

Hvis du er i tvivl om forståelsen af elementer i vejledningen, kan du henvende dig til din AMR eller til kredskontoret.

Pjecen kan du finde her