ARBEJDSLIV Arbejdsmiljø

Stresspjece

Stress - Hvad er det, og behøver det at være en del af arbejdslivet?

Videncenter for arbejdsmiljø har begået en lille pjece om fakta og myter om stress. Den er let læselig og kommer omkring mange forhold om stress - herunder, hvordan man forebygger stress.

Du kan læse hele pjecen her: Stresspjece 

I Slagelse Kommune har man mulighed for at få hjælp via Falck Healthcare i forbindelse med et stressforløb. Praktisk tager skolelederen kontakt til Falck Healthcare, og derefter laver den enkelte medarbejder aftaler med psykologen.