ARBEJDSLIV Arbejdsmiljø

Procedure ved arbejdsskader

 

I forbindelse med en arbejdsskadesag ses på antallet af sygedage i forbindelse med ulykken/erhvervssygdommen, samt beskrivelse af skaden fra skadestue, læge eller tandlæge. Findes der ingen dokumentation, så har man en dårligere sag. Det er vigtigt, at du tager en arbejdsulykke alvorligt, og IKKE tager på arbejde, hvis du har smerter, efter at du har været udsat for en arbejdsulykke! Tag på skadestuen til læge eller tandlæge, så du får dokumentation for din skade. Kontakt i øvrigt din AMR så tidligt i forløbet som muligt for råd og vejledning.

Du har krav på, at en arbejdsskade bliver anmeldt, og det er din leders ansvar, at gøre det af sige selv, eller på din opfordring. En arbejdsskade skal anmeldes inden et år. Din arbejdsskade skal registrere to steder i et samarbejde med din leder og AMR, på InzuBiz og på kredsen/DLF. Læs mere ved at trykke på link - ”Arbejdsskader - Slagelse Kommune” i højre side.

InzuBiz: I Slagelse Kommune registreres alle nær-ved og arbejdsulykker i InzuBiz. Din leder har ansvaret for, at arbejdsskader bliver registreret, og han har adgang til at registrere i InzuBiz. Kompetencen er ofte uddelegeret til en administrativ medarbejder, det kan være skolens kontorpersonale eller skolens AMR der sidder med denne opgave. Kommunen sender registreringerne videre til Arbejdsskadestyrelsen. Du skal som medarbejder modtage en kopi, af den registrering som er lavet i InzuBiz, når denne er skrevet. Se mere på dette link.

Kredsen/DLF: Udfyld skema til kreds og sekretariat og aflever på kredskontoret, meget gerne med kopi af registreringen i InzuBiz eller EASY. Hent skemaet til kredsen/DLF ved at trykke på link i højre side.

Anmeldelse af arbejdsskade

Ved oprettelse af en sag i insubiz, bør DLF informeres via denne formular.