ARBEJDSLIV Arbejdsmiljø

Nybyggeri i SFO

Branchearbejdsmiljørådet har udgivet en ny branchevejledning om nybyggeri og renovering af daginstitutioner - herunder SFO.

Denne vejledning er lavet for at hjælpe ledelse, ansatte og AMR'er til at gå ind i byggeprocessen, nar der skal renoveres eller bygges til i daginstitutioner, SFO, fritidshjem og klubber.

Gode fysiske rammer er ikke i sig selv en garanti for sundhed, trivsel og arbejdsglæde. Men gennemtænkte rum, som passer til den pædagogiske praksis, er fundamentet under et godt arbejdsmiljø.

Hele vejledningen kan læses her