ARBEJDSLIV Arbejdsmiljø

Uerfarne bruger af faglokaler

Folkeskolen bliver i dag brugt af mange forskellige personalegrupper. Således vil skolens faglokaler ofte blive brugt af ansatte, som ikke har daglig gang i faglokalerne og ikke har en uddannelse, som giver et naturligt kendskab til et faglokales brug.
Nogle maskiner kræver en speciel uddannelse før man må anvende dem og i visse faglokaler er der krav om skærpet tilsynspligt.

Alle skoler skal, via arbejdsmiljøgruppen, udarbejde procedure for, hvorledes uerfarne brugere gives den nødvendige instruktion og oplæring i faglokalerne. Ligeledes bør der udarbejdes og oplyses om procedurer for, hvorledes man agerer, hvis uheldet er ude.

Arbejdsmiljøudvalget, DLF i Vestsjællands Amt lavede i sin tid en række "opslag" til ophængning i faglokalerne på skolerne. Selvom opslagene er af ældre dato, og vi i dag ikke har amter, men samarbejder i det forpligtende kredssamarbejde, så kan brochuren stadigvæk bruges.

Du kan finde dem alle Her