KREDS 54 Generalforsamling

Generalforsamling 2019

Fredag den 22. marts 2019 afholdt Slagelse Lærerkreds generalforsamling på Marievangskolen i Slagelse. Nedenfor kan du - læse den foreløbige og endelige dagsorden, relevant materiale omhandlende Slagelse Lærerkreds regnskab og budget, samt diverse bilag, udtalelser og beretninger