KREDS 54 Generalforsamling

Generalforsamling 2020

Torsdag den 20. august 2020 afholdt Slagelse Lærerkreds valggeneralforsamling i Musikhuset, Slagelse. Nedenfor kan du - læse den foreløbige dagsorden, relevant materiale omhandlende Slagelse Lærerkreds regnskab og budget, samt diverse bilag, udtalelser og beretninger.

Nyvalg som formand og kongresdelegerede Jacob Seersholm

Nyvalg som kongresdelegerede Stine Leschly Schultz

Nyvalg som kongresdelegerede Klaus Kiaulen

Valgt som suppleanter for de kongresdelegerede:

Martin Siggaard Bengtsen (202 stemmer)

Silvija K. Andersen (154 stemmer)

Susanne Vogtmann Lund (83 stemmer)

1. suppleant Nils Randløv (173 stemmer)

2. suppleant Camilla L. Oxenbøl (143 stemmer)

3. suppleant Micael Tasseron (49 stemmer)

Foreløbig dagsorden 

Endelig dagsorden

Skriftlig beretning

Mundtlig beretning

Protokollat

Årsrapport

Regnskabserklæring

Intern revisionspåtegning

Udtalelse