KREDS 54 Generalforsamling

Generalforsamling 2021

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag d.24.3.2021 kl.17.00. Generalforsamlingen afholdes digitalt på Webex. Der udsendes link til mødet samt vejledning, når man tilmelder sig. Tilmeld dig personligt med navn og arbejdsplads på 054@dlf.org senest den 24/3 2021 kl. 16.30.

Det anbefales, at du logger ind på mødet ca. 16.30, så kredsen har tid til at ”lukke” alle medlemmer ind.

Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være kredsen i hænde senest 14.3.2 021

Læs relevante bilag her på hjemmesiden.

Foreløbig dagsorden  

Endelig dagsorden 

Skriftlig beretning

Mundtlig beretning

Forretningsorden 

Protokollat

Årsrapport

Regnskabserklæring

Intern revisionspåtegning

Udtalelse