KREDS 54 Generalforsamling

Generalforsamling 2022

Torsdag den 24. marts 2022 afholdt Slagelse Lærerkreds valggeneralforsamling på Marievangsskolen, Slagelse. Nedenfor kan du - læse den foreløbige dagsorden, relevant materiale omhandlende Slagelse Lærerkreds regnskab og budget, samt diverse bilag, udtalelser og beretninger.

Genvalg som formand og kongresdelegerede Jacob Seersholm

Genvalg som kongresdelegerede Stine Leschly Schultz

Genvalg som kongresdelegerede Klaus Kiaulen

Valgt som suppleanter for de kongresdelegerede:

Martin Siggaard Bengtsen (139 stemmer)

Silvija Kazija Andersen (115 stemmer)

Nils Randløv (80 stemmer)

Valgt som suppleanter for kredsstyrelsen:

1. suppleant Henrik Lund Nielsen (133 stemmer)

2. suppleant Camilla Paola Johansen (118 stemmer)

3. suppleant Gitte Bislev (100 stemmer)

Foreløbig dagsorden 

Endelig dagsorden 

Forslag til vedtægtsændring 

Skriftlig beretning 

Mundtlig beretning 

Protokollat 

Årsrapport 

Regnskabserklæring

Intern revisionspåtegning 

Udtalelse

ValgNyt