KREDS 54 Generalforsamling

Generalforsamling 2024

Torsdag den 7. marts 2024 afholdt Slagelse Lærerkreds valggeneralforsamling på X-class, Slagelse. Nedenfor kan du - læse den foreløbige dagsorden, relevant materiale omhandlende Slagelse Lærerkreds regnskab og budget, samt diverse bilag, udtalelser og beretninger.

Genvalg som formand og kongresdelegeret Jacob Seersholm

Genvalg som næstformand og kongresdelegeret Stine Leschly Schultz

Genvalg som kongresdelegeret Klaus Kiaulen

Valgt som suppleanter for de kongresdelegerede og samtidig valg til kredsstyrelsen:

Silvija Kazija Andersen

Stine Tange Jørgensen

Valgt som suppleanter for kredsstyrelsen:

1. suppleant Gunver Raymond Hansen

2. suppleant Rikke Egebjerg Johansen

3. suppleant Steen Jakobsen

 

Foreløbig dagsorden

Endelig dagsorden

Forslag til vedtægtsændringer

Skriftlig beretning

Mundtlig beretning 

Valgoplæg 

Protokollat

Årsrapport

Regnskabserklæring

Intern revisionspåtegning