KREDS 54 Generalforsamling

Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023

Torsdag den 16. marts 2023 afholdt Slagelse Lærerkreds generalforsamling på Marievangsskolen i Slagelse. Nedenfor kan du læse - den foreløbige og endelige dagsorden, relevante materiale omhandlende Slagelse Lærerkreds regnskab og budget, samt diverse bilag, udtalelser og beretninger.

Valgt som kredsstyrelsesmedlem for et år

Susan Tangrid

Valgt som suppleanter til kredsstyrelsen for et år  

Rikke Johannsen

Laura Burgaard Bengtzen

Thomas Schneevoigt Nørbæk

Valg af 2 kritiske revisorer 

Genvalg Kai Andersen

Genvalg Per Rohde Hansen

Valg af 2 revisorsuppleanter

Lene Hansen

Martin Siggaard Bengtsen

Foreløbig dagsorden  

Endelig dagsorden 

Skriftlig beretning 

Mundtlig beretning 

Protokollat

Årsrapport

Regnskabserklæring

Intern revisionspåtegning